Cykl sprzedaży w sklepach Tekstylowo

Piątek

Nowy towar

Sobota

-10% ceny

Poniedziałek

-25% ceny

Wtorek

-40% ceny

Środa

-55% ceny

Czwartek

Wyprzedaż

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  TEKSTYLOWO.PL

1. Postanowienia Ogólne

Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia informacyjne zawarte w regulaminie.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy Tekstylowo.pl, zawiera informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumentów, w tym również dotyczących ochrony danych osobowych (zwany dalej Regulamin)
 2. Sklep internetowy Tekstylowo.pl działa pod adresem tekstylowo.pl na zasadach określonych w Regulaminie. i jest prowadzony przez                                                                                    Wtórpol Sp.  Z o.o. Ul. Żurawia 1, 26-110 Skarzysko-Kamienna NIP 6631870015, REGON 260800360 KRS 0000526300 – Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoWysokość kapitału zakładowego 500.000 zł.Adres poczty elektronicznej : sklep@e-tekstylowo.pl
 3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie maja zastosowanie następujące przepisy:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskie

2. Postanowienia Pojęcia

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, następującym zwrotom, pisanym z dużej litery, przypisuje się następujące znaczenie

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy Tekstylowo.pl

Sklep –  Sklep internetowy Tekstylowo działający pod adresem www.tekstylowo.pl

Kupujący – Osoba fizyczna lub osoba prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawne przyznaje zdolność prawną do korzystania z Usług Elektronicznych

Sprzedawca – Wtórpol Sp.  Z o.o.   Ul. Żurawia 1 26-110 Skarzysko-Kamienna

NIP 6631870015
REGON 260800360

KRS 0000526300 – Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 500.000 zł

Adres poczty elektronicznej : sklep@e-tekstylowo.pl

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient – Kupujący będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Formularz rejestracji- formularz dostępny na stronie www.tekstylow.pl umożliwiający utworzenie Konsumentowi własnego Konta Użytkownika;

Formularz zamówienia- formularz dostępny na stronie internetowej www.tekstylowo.pl umożliwiający złożenie Zamówienia;

Konto Użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,  oznaczonych indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem  Użytkownika, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

Towar – dostępna w sklepie rzecz ruchoma, która jest przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawca a Klientem

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, które stanowi ofertę zawarcia umowy Sprzedaży  Towaru(ów) z Sprzedawca za pośrednictwem sklepu Tekstylowo.pl

Umowa Sprzedaży– Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;

Kurier– profesjonalny podmiot zajmujący się dostarczaniem przesyłek, z którym Sprzedawca  zawarł porozumienie dotyczące warunków dostarczania i odbioru towaru  od sklepu Tekstylowo.pl

Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany podczas Usługobiorcę  adres e-mail bezpłatnych materiałów  informacyjnych, dotyczących towarów dostępnych w sklepie na podstawie wyrażonej zgody przez Usługobiorcę.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

3. Warunki techniczne

3.1 Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest aktywne konto e-mail

3.2 Do prawidłowego korzystania ze sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa JavaScript i pliki cookies

4. Towar

 4.1 Informacje dotyczące towaru, jego głównych cech, ceny umieszczone są na stronie Internetowej www.tekstylowo.pl przy opisie każdego z produktów

4.2 Cena podawane jest przy towarze i jest wiążąca dla Sprzedającego i Kupującego w chwili opłacenia Zamówienia. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT

4.3 Do zamówionego towaru doliczane są koszty przesyłki Towaru. Koszty przesyłki są zależne od wybranego sposobu dostarczenia zamówionego towaru oraz od wybranej przez Kupującego formy płatności. Aktualne sposoby i koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej www.tekstylowo.pl w zakładce  „Dostawa i koszty przesyłki”.

4.4 Zdjęcia prezentowane przy produktach składających się z wielu sztuk mają charakter poglądowy.

4.5 Zdjęcia prezentowane przy produktach sprzedawanych na sztuki dotyczą konkretnego produktu.

5. Zamówienia –

5.1 Sprzedaż boxów

5.11 Zamówienia  od Klientów są przyjmowane  poprzez stronę internetową www.tekstylowo.pl. 24 godziny na dobę przez cały rok

5.12 Informacje na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach opisanych w informacjach dodatkowych.

5.13 Sklep realizuje zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00-14:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane w najbliższy dzień roboczy i wysłane w ciągu 48 godzin.

5.14 Kontakt w sprawie złożonych zamówień jest możliwy w godzinach pracy sklepu tej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. Odpowiedzi na przesłane wiadomości        e-mail, oraz komentarze są realizowane wg. kolejności zgłoszeń.

5.15 Zamówiony towar dostarczany jest według sposobu określone przez klienta:

 • Przesyłka kurierska
 • Odbiór osobisty

5.16 Na termin dostarczenia zamówienia składa się czas przygotowania towaru oraz czas dostarczenia zamówionego towaru przez firmę kurierską. Wysyłki towarów realizowane są w dni robocze (średnio 2-3 dni)  z wyłączeniem sobót niedziel oraz świat. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

5.17 Zakupiony towar wysyłany jest na terenie Polski.

5.18 W celu anulowania zamówienie, należy skontaktować się z obsługa sklepu pod adresem sklep@e-tekstylowo.pl . Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, sprzedający może bezpłatnie anulować złożone zamówienie, w taki przypadku Klient będzie zobowiązany do przesłania na adres sklep@e-tekstylowo.pl oświadczenia woli rozwiązującego Umowę sprzedaży.

 5.2  Sprzedaż odzieży na sztuki

5.21 Zamówienia  od Klientów są przyjmowane  poprzez stronę internetową www.tekstylowo.pl. 24 godziny na dobę przez cały rok

5.22 Informacje na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach opisanych w informacjach dodatkowych.

5.23 Sklep realizuje zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00-14:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane w najbliższy dzień roboczy i wysłane w ciągu 48 godzin.

5.24  Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia przez sprzedającego, w szczególności warunkiem potwierdzenia zamówienia jest jego dostępność na magazynie. Zatwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej dostępność produktu. Zatwierdzenie zamówienia odbywa się do 24 h  od momentu wpłynięcia zamówienia z wyłączeniem sobót, niedziel  oraz wszystkich innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5.25 W przypadku braku możliwości realizacji  części lub całości zamówienia, bez zbędnej zwłoki klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia, zwrot środków za zamówienie nastąpi w terminie 24 h od momentu anulowania zamówienia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz wszystkich innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5.26 Kontakt w sprawie złożonych zamówień jest możliwy w godzinach pracy sklepu tej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. Odpowiedzi na przesłane wiadomości        e-mail, oraz komentarze są realizowane wg. kolejności zgłoszeń.

5.27 Zamówiony towar dostarczany jest według sposobu określone przez klienta:

 • Przesyłka kurierska

5.28 Na termin dostarczenia zamówienia składa się czas przygotowania towaru oraz czas dostarczenia zamówionego towaru przez firmę kurierską. Wysyłki towarów realizowane są w dni robocze (średnio 2-3 dni)  z wyłączeniem sobót niedziel oraz świat. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

5.29 Zakupiony towar wysyłany jest na terenie Polski.

5.30 W celu anulowania zamówienie, należy skontaktować się z obsługa sklepu pod adresem sklep@e-tekstylowo.pl . Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, sprzedający może bezpłatnie anulować złożone zamówienie, w taki przypadku Klient będzie zobowiązany do przesłania na adres sklep@e-tekstylowo.pl oświadczenia woli rozwiązującego Umowę sprzedaży.

 

 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 6.1 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży,  Kupujący  wybiera Towar i dodaje go do koszyka w sklepie www.tekstylowo.pl

6.2 W kolejny kroku Kupujący określa metodę płatności oraz sposób dostarczenia zamówionego towaru .

6.3 Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści, akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności poprzez znaczenie odpowiadających pól.

6.4 Zamówienie każdorazowo jest weryfikowane i zatwierdzane przez i obsługę sklepu.

6.4 Zamówienie potwierdzone przez sklep,  oznacza zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

6.5 Sprzedający na wskazany przez Kupującego prawidłowy adres e-mail przekaże potwierdzenie dokonania  złożenia zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży

 

7. Płatności

 7.1 Klient za zamówiony towar płaci za pośrednictwem serwisu  imoje.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta

płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

7.2 W przypadku płatności poprzez serwis I-Moje, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Tekstylowo uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;

7.3  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

7.4 Towar wysyłany jest do Klienta po zaksięgowania jego płatności.

7.5 Jeśli zapłata za zakupiony towar nie nastąpiła w ciągu 3 dni roboczych , zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

7.6 Koszty dostawy jest zależny od gabarytu przesyłki i jest automatycznie doliczany do zamówienia.

 8.  Prawo odstąpienia od Umowy/ Zwrot Towaru

 8.1 Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje  -na podstawie przepisów prawa-  ma prawo do odstąpienia od zawartej na  odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie woli na piśmie, w terminie 14 dniu.

8.2 Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.

8.3 14 dniowy termin jest liczony od momentu dostarczenia towaru do Klienta

8.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient powinien niezwłocznie zwrócić towar w stanie nienaruszonym nie później niż w terminie 14 dniu od momentu dostarczenia . Zakupiony towar należy zwrócić na adres:  Wtórpol Sp. Zo.o ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

8.5 W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący

8.6 Zwrot należy odesłać razem z formularzem zwrotów dostępny tutaj.

 

9. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 9.1 Tekstylowo.pl realizuje  bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:

 • Obsługa Konta Użytkownika
 • Newsletter ( obsługiwany przez Freshmai;)
 • Zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym

9.2 Świadczenie usług Elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie

9.3 Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Tekstylowo.pl w sposób zgodny z prawem i zachowaniem kultury osobistej oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw osób trzecich.

9.4 Kupujący zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym

9.5 Użytkownik ma prawo do rezygnacji z oferowanych w dowolnym momencie usług elektronicznych.

9.6 Kupujący i sprzedający   mają możliwość rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych w dowolnym momencie w drodze porozumienia stron.

9.7 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych odbywa się po przesłaniu stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@e-tekstylowo.pl

9.8 Wypowiedzenie umowy prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

10. Reklamacje

10.1 W przypadku gdy dostarczony towar ma wady, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie określonych w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji o ile taka gwarancja została udzielona.

10.2 Z rękojmi  Kupujący ma prawo korzystać na zasadach określonych w Kodeksie Cywilny.

11.  Dane osobowe

 11.1 Zasady posługiwania się danymi osobowymi Klientów reguluje Polityka Prywatności

11.2 Administratorem danych osobowych przekazanych podczas realizacji zamówienia w sklepie Tekstylowo  jest Firma Wtórpol Sp. Zo.o, a ich podawanie jest całkowicie dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.

11.3  Kupujący ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia  podanych danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

11.4 Podane  przez Kupującego dane osobowe będą używane tylko w calach i na zasadach określonych w Polityce prywatności.

12.  Postanowienia Końcowe

12.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kupującym a sprzedającym , który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Przepisy Ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne włąsciwe przepisy prawa polskiego.